Gjuha Shqipë

Tempulli i Baptistit të Napolit ofron Anglishten si një gjuhë të dytë (ESL), plotësisht të lirë dhe pa pagesë. Klasat përdorin një kurrikulum të dizajnuar për të mësuar gjuhën angleze të biseduar në stilin amerikan. Luteni të regjistroheni më poshtë për të rezervuar vendin tuaj. Fillestar në nivele të ndërmjetme në dispozicion. Klasat takohen një herë në javë në 5860 Autumn Oaks Lane në Napoli me mundësi të shkëlqyera shtesë për praktikë gjatë gjithë javës.

English as a Second Language

Naples Baptist Temple offers English as a Second Language (ESL) classes completely free and without charge.  Classes use a curriculum designed to teach conversational American-style English.  Please sign up below to reserve your place.  Beginner to intermediate levels available.  Classes meet once per week at 5860 Autumn Oaks Lane in Naples with excellent additional opportunites for practice throughout the week.

Simply fill out the form below and we will contact you to schedule your first class!

Free English Classes

X